Csanád vármegye képviselete a reformkori országgyűléseken (1825–1848)

In my doctoral dissertation I will attempt to describe the role and participation of Csanád County in the reform era Diets between 1825 and 1848. Csanád county followed a traditional, grievance policy at the Diets of 1825/27 and 1830. Their main aim was to protect the ancient Hungarian constitution...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Deák Ádám
Other Authors: Deák Ágnes
Format: Dissertation
Published: 2024-05-08
Kulcsszavak:Csanád vármegye, országgyűlés, reformkor, követutasítások
Subjects:
Online Access:http://doktori.ek.szte.hu/11983
Description
Summary:In my doctoral dissertation I will attempt to describe the role and participation of Csanád County in the reform era Diets between 1825 and 1848. Csanád county followed a traditional, grievance policy at the Diets of 1825/27 and 1830. Their main aim was to protect the ancient Hungarian constitution and the privileges of the nobility. From the Diets of 1832/36 onwards, Csanád county was one of the main supporters of reform. In my dissertation I present the deputy instructions of Csanád county, the deputies and the course of the Diet deliberations.
Doktori disszertációmban arra vállalkozom, hogy bemutassam Csanád vármegye szerepét és részvételét a reformkori országgyűléseken 1825 és 1848 között. Csanád vármegye az 1825/27. és 1830. évi országgyűlésen még hagyományos, rendi, sérelmi politikát követett. A legfőbb céljuk az ősi magyar alkotmány és a nemesi kiváltságok védelme volt. Az 1832/36. évi országgyűléstől kezdődően a reformok egyik fő támogatója volt. A disszertációmban bemutatom Csanád vármegye követutasításait, a követeket és az országgyűlési tanácskozások menetét.