State formation and the social structure of the Türk Qaganate

The Türk Qaganate belongs to the great Eurasian Steppe empires which had a basic influence on the medieval world. From the middle of the sixth century for about 200 years (552-744 AD) it was the major power of Eurasia connecting China, Persia, India, and Byzantium. The history of the Türk Qaganate i...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kahraman Mutlu
Other Authors: Zimonyi István
Format: Dissertation
Published: 2021-06-29
Kulcsszavak:Türk Qaganate,nomad history,state,economy, military,hierarchy,social structure
Subjects:
doi:10.14232/phd.10772

mtmt:32869694
Online Access:http://doktori.ek.szte.hu/10772
Description
Summary:The Türk Qaganate belongs to the great Eurasian Steppe empires which had a basic influence on the medieval world. From the middle of the sixth century for about 200 years (552-744 AD) it was the major power of Eurasia connecting China, Persia, India, and Byzantium. The history of the Türk Qaganate is essential basically from three aspects.First of all, it was the first nomadic empire whose borders reached from Manchuria to the Black Sea, almost the whole Eurasian steppes. Secondly, they were the first Turkic speaking people to leave behind documents written in the Turkic language. Orkhon runic inscriptions were the first Turkic language monuments in Turkic language history.Thirdly, the history and civilization of the Türks can be studied through a variety of written sources, including Chinese, Persian, Armenian, Greek, Latin texts, and Sogdian inscriptions, in addition to the indigenous Türk sources. the Türks established a systematic nomadic state in all aspects like economical system, well-organized military, education system, hierarchical order, social strata, transboundary relations etc. and formed an important political power for nearly two centuries against the mighty settled empires of their time.
A Türk Kaganátus azon nagy eurázsiai steppe birodalmakhoz tartozik, amelyek döntő hatással voltak a középkori világra. A hatodik század közepétől körülbelül 200 éven keresztül (552-744) ez volt Eurázsia meghatározó hatalma, amely összekötötte Kínát, Perzsiát, Indiát és Bizáncot. A Türk kaganátus története alapvetően három szempontból fontos. Először is ez volt az első nomád birodalom, amelynek határai Mandzsúriától a Fekete-tengerig, szinte az egész eurázsiai steppét magába foglalta. A történelemben először egy nomád birodalom egyszerre került közvetlen kapcsolatba három földműves civilizációval: Kínával, Iránnal és a nyugati világot képviselő Bizánccal. Másodszor, ők voltak az első török nyelvű nép, amely a török nyelvről írásos dokumentumokat hagytak hátra. Ez pedig fontos az altáji tanulmányok számára is. A türk volt a legkorábbi belső-ázsiai nép, akiknek a nyelve jól ismert és nyelvemlékeik pontosan keltezhetők. Nyelvüket az orkhoni rovásírások őrzik. Történelmi jelentősége mellett ez volt az első török nyelvemlék a török nyelvtörténetben. Harmadszor: a türkök története és civilizációja különféle írott forrásokon keresztül tanulmányozható, beleértve a kínai, perzsa, örmény, görög, latin forrásokat és szogd feliratokat, a belső források mellett. A türkök jólszervezett államot hoztak létre összetett gazdasági rendszerrel, erős és jelentős haderővel, stabil hierarchikus renddel, hatékony kereskedelmi és diplomáciai szervezettel. Csaknem két évszázadon át komoly partnerei és versenytársai voltak Kínának, Perzsiának és Bizáncnak.