Spórafelszíni fehérjéket kódoló gének jellemzése Mucor circinelloides-ben

Mucormycosis is an invasive fungal infection caused by certain members of the filamentous fungal order Mucorales. It most frequently occurs in patients who have an underlying immunocompromised status due to immunosuppressive treatment or haematological malignancy. The species most frequently identif...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Szebenyi Csilla
Other Authors: Papp Tamás
Nagy Gábor
Format: Dissertation
Published: 2021-03-26
Kulcsszavak:Mucor, CRISPR-Cas9, CotH, patogenezis, sejtfelszíni fehérje
Subjects:
doi:10.14232/phd.10708

mtmt:31651612
Online Access:http://doktori.ek.szte.hu/10708
Description
Summary:Mucormycosis is an invasive fungal infection caused by certain members of the filamentous fungal order Mucorales. It most frequently occurs in patients who have an underlying immunocompromised status due to immunosuppressive treatment or haematological malignancy. The species most frequently identified as the etiological agents of mucormycosis belong to the genera Rhizopus, Lichtheimia and Mucor. The frequency of systemic mucormycosis has been increasing, mainly because of the elevating ratio of susceptible population. Furthermore, Mucorales fungi display intrinsic resistance to the majority of routinely used antifungal agents (e.g., echinocandins and azoles), which also limits the number of possible therapeutic options. All of the above mentioned issues urge the improvement of molecular identification methods and the discovery of new antifungal targets.To achieve these goals, clarification of the pathomechanism of mucormycosis, understanding the interaction of these fungi with their hosts, and the identification of potential virulence factors and new biomarkers are essential. All these studies need the adaptation and routine application of molecular and genetic manipulation methods. Appropriate tools for genetic manipulation, including efficient and reliable methods for genetic transformation, are basic requirements of cell biological and molecular studies, as well as of strain improvement by genetic and metabolic engineering. As recent results have pointed out the importance of the CotH protein family in connection with virulence, our research was focused mainly on the extensive analysis of these genes and the clarification of their role in the virulence. However, that only a subset of the putative spore surface proteins identified in the Mucor genome showed homology to Rhizopus proteins associated with fungal pathogenicity. Thus, we also had to consider the possibility that the CotH family is a diverse group of proteins involved in many biological processes, and so forth we designed several experiments to elucidate the role of spore surface proteins in Mucor. Based on this, we attempted to perform the functional analysis of the CotH proteins, which involved monitoring the phenotypic alterations of genetically stable mutants created using CRISPR-Cas9 system. To reveal whether CotH proteins play a role in the pathogenesis and other biological processes of the Mucor circinelloides fungus.
A Mucorales rend fajai által okozott gombás fertőzéseket mucormikózisnak nevezzük. Ez a ritka, humán megbetegedés leggyakrabban olyan betegeknél fordul elő, akik immunszuppresszív kezelés alatt állnak vagy vérképzőszervi rosszindulatú daganat szövődményeként immunhiányos állapotban szenvednek. A mucormikózis etiológiai ágenseként leggyakrabban azonosított fajok a Rhizopus, Lichtheimia és Mucor nemzetségekhez tartoznak. A gombás fertőzésekre fogékony populáció növekedése miatt a mucormikózisos esetek száma is növekvő tendenciát mutat. A kezelés sikeressége nagymértékben függ a korai diagnózistól és a megfelelően megválasztott gombaellenes terápiától, valamint a háttérben meghúzódó, immunrendszert gyengítő állapot kezelésétől. Legtöbbször azonban már a diagnózis felállítása is kihívást jelentő feladat. A Mucorales rend tagjai rezisztenciát mutatnak a rutinszerűen alkalmazott gombaellenes szerek többségével szemben (pl. echinokandinok és azolok). A fent említett tények mindegyike sürgetővé teszi az azonosítást lehetővé tevő molekuláris módszerek fejlesztését, valamint új gombaellenes célpontok keresését. Ehhez elengedhetetlen a mucormikózis patomechanizmusának tisztázása, a gazda-patogén interakciók feltárása, valamint a potenciális virulencia faktorok és biomarkerek azonosítása. E célok eléréséhez szükségszerű egy olyan molekuláris és genetikai manipulációs módszer járomspórás gombákra történő adaptációjára, mely segítségével rutinszerűen állíthatók elő a génfunkciók vizsgálatára alkalmas mutáns törzsek. A legfrissebb kutatások rámutattak a CotH fehérje család fontosságára a járomspórás Rhizopus delemar patogenitása kapcsán. Jelen munka elsősorban e géncsalád átfogó elemzésére, mint például a virulenciában betöltött szerepének tisztázására összpontosult. A Mucor genomban azonosított feltételezett spórafelszíni fehérjéknek azonban csak egy része mutatott homológiát azokkal a Rhizopus fehérjékkel, melyek kapcsolatban állnak a gomba patogenitásával. A CotH fehérjék funkcionális elemzése során nyomon követtük a CRISPR-Cas9 rendszer által létrehozott genetikailag stabil mutánsok fenotípusos változásait, hogy megválaszolhassuk azt a kérdést, hogy a CotH fehérjék milyen szerepet játszanak a Mucor circinelloides gomba patogenezisében, illetve egyéb fiziológiai folyamataiban.