Végrehajtó funkciók vizsgálata szkizofréniával, bipoláris zavarral, szkizoaffektív zavarral élő és egészséges csoportokon a pszichózis spektrum elmélet tükrében

A korábbi kutatások nincsenek azonos állásponton a pszichózis spektrum betegségeinek kognitív deficitbeli különbségeivel kapcsolatban. A betegségek kognitív mintázatainak átfedése sem tisztázott. Kutatásomban munkamemória és végrehajtó funkciók vizsgálatára alkalmas teszteket vettem fel S Szkizofrén...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rostási Vivien
Other Authors: Must Anita
Szalóki Szilvia
Format: Thesis
Published: 2018
Kulcsszavak:pszichózis spektrum
végrehajtó funkciók
szkizofrénia
bipoláris zavar
szkizoaffektív zavar
Subjects:
Online Access:http://diploma.bibl.u-szeged.hu/74139
Description
Summary:A korábbi kutatások nincsenek azonos állásponton a pszichózis spektrum betegségeinek kognitív deficitbeli különbségeivel kapcsolatban. A betegségek kognitív mintázatainak átfedése sem tisztázott. Kutatásomban munkamemória és végrehajtó funkciók vizsgálatára alkalmas teszteket vettem fel S Szkizofréniával élő (n = 7), Z Szkizofréniával élő (n = 12), bipoláris (n = 11) és szkizoaffektív (n = 10) zavarral élő és egy egészséges kontrollcsoport (n = 20) bevonásával. A Wisconsin Kártyaválogatási Teszt általam vizsgált négy mutatója közül (befejezett kategóriák, perszeveratív hibák százalékos aránya, konceptuális válaszok százalékos aránya, elkezdett, de be nem fejezett kategóriák) a be nem fejezett kategóriák kivételével mindegyik szignifikáns különbséget mutatott az S Szkizofrénia csoport esetén Az előre számterjedelem teszt esetében nem volt szignifikáns különbség a csoportok teljesítménye között. A visszafelé számterjedelem teszten sem bizonyult szignifikánsnak a különbség. A betűfluencia és a kategóriafluencia teszteken a helyesen felsorolt szavak mennyisége között is mutatkozott szignifikáns eltérés az „F” betű és a gyümölcs kategória esetében a szkizofréniás és az egészséges csoportok között. Az Irányított Felejtés, a Stroop és a Vizuális Mintázat teszt sem hozott szignifikáns eltérést a beteg csoportok között. Az eredmények alapján a vizsgált betegcsoportok teljesítménye nagyon hasonló.