How to define and refine cyberbullying? a complex cyberbullying definition /

A bullying jelensége már az első iskola megalakulása óta létezik, s a technológiai fejlődésnek köszönhetően a cyberbullying magatartás is megjelent. Noha a bullying meghatározására kialakult egy viszonylag egységes álláspont, a cyber-megfélemlítés vonatkozásában még nem sikerült ilyen közös nevezőt...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Pongó Tamás
Format: Article
Published: 2020
Series:Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica 10 No. 2
Kulcsszavak:Bűnözés - számítógépes, Internetes zaklatás, Megfélemlítés
Subjects:
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/70796
Description
Summary:A bullying jelensége már az első iskola megalakulása óta létezik, s a technológiai fejlődésnek köszönhetően a cyberbullying magatartás is megjelent. Noha a bullying meghatározására kialakult egy viszonylag egységes álláspont, a cyber-megfélemlítés vonatkozásában még nem sikerült ilyen közös nevezőt találni. Egyes szerzők szerint ez csupán egy új eszköz a bullying megvalósítására, míg mások nézőpontja alapján, ez több annál, s önálló cselekményként érdemes kezelni. Jelen cikk az utóbbi iskolához csatlakozik, mikor egy önálló, komplex cyber-megfélemlítési fogalmat dolgoz ki. E komplex definíció alapját egy átfogó kutatás képezi, miszerint a jogalkotói, jogalkalmazói és tudományos világ nézeteit indokolt egy összetett fogalomban meghatározni. Ebből kifolyólag, minden USA anti-bullying törvény megvizsgálásra került, de a kutatás tárgyává csak azon huszonhét tagállam vált, amik expressis verbis említik a cyberbullying terminust. Jogalkalmazói oldalról szövetségi és tagállami bírósági döntések kerültek górcső alá, különös tekintettel a diákok véleménynyilvánítási szabadsága és az iskolák fegyelmezési hatásköre között húzódó vékony, ám rendkívül fontos határra. Végezetül pedig, az akadémiai világ álláspontját tárta fel a tanulmány, amely során USA-beli, ausztrál és európai kutatók fogalmi meghatározásait vizsgálta, tekintettel az EU dokumentumaira is. E fentebbi átfogó kutatás számos elemet azonosított, amik egy cyberbullying definícióját alkotják, ám terjedelmi korlátok miatt, itt csak a legfontosabbak kerültek bemutatásra, úgymint a lényeges bomlasztás, az iskolán kívüli eredet problematikája, az áldozat testi, lelki egészsége és tulajdonának védelme, valamint az ellenséges oktatási környezet. A tanulmány következtetések részében azonban, a kutatás eredményeként megalkotott, komplex cyber-megfélemlítési fogalom is megtalálható.
Physical Description:239-251
ISSN:2063-2525