Egyéni imák írásos reprezentációja

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Frauhammer Krisztina
Format: Book part
Published: 2011
Series:Szegedi vallási néprajzi könyvtár 27
Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences 27
Subjects:
AAA
Keywords:Ima - keresztény, Népi vallásosság
Online access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/70431
Description
Summary:Az utóbbi években több kutató figyelmét is felkeltette egy mind nagyobb népszerűségnek örvendő, teljesen kötetlen, írásos formában megmutatkozó imádkozási gyakorlat. Egyre-másra jelennek meg kegyhelyeinken a kérések, fohászok, hálanyilatkozatok rögzítésére szolgáló beíró könyvek, látogatási könyvek, vendégkönyvek és imacédulák. Ezek lapjait sűrűn megtöltik a sokszor meglepő őszinteséggel megfogalmazott, egyéni hangvételű fohászok. Különlegességük abban rejlik, hogy általuk egy sajátos kommunikációs helyzetnek lehetünk tanúi: az egyén transzcendenssel való személyes kapcsolatfelvételének, azaz legbelsőbb imáinak. Egy kötetlen, nem formalizált szóbeli megnyilatkozás írott reprezentációjáról van tehát szó, amelyben magának az írásnak is fontos szerepe van. Az írás tárgyszerűsíti, sőt ritualizálja ezt a speciális imaaktust. Szerepet kap továbbá az egyénnek és a fohásznak az örökké tételében és megerősítésében is. Emellett meghatározó jelentőséget kap ebben az újfajta devóciós gyakorlatban a szakrális és profán íráshagyományok és viselkedésminták szoros egybefonódása, valamint az írott devóció sokrétű hagyományai. Dolgozatomban magyar kegyhelyeken gyűjtött vendégkönyvek felhasználásával mutatom be a szakrális kommunikációnak ezt az újfajta megnyilvánulását, illetve ennek sajátosságait.
Physical Description:9-18
ISBN:978 963 059 074 7
ISSN:1419-1288