Online tesztelés új lehetőségek és mérési módszerek

Az online tesztelés olyan új lehetőségeket kínál, amely lehetőségek paradigmaváltást ered‐ ményezhetnek a mérési‐értékelési folyamatokban. A papír alapú tesztelésről való átállást indukálja, hogy idő‐ és költségtakarékosabb megoldás, automatikus visszajelentést biztosíthat. Azonban az igazi reformot...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Corporate Author: Pedagógiai Értékelési Konferencia (11.) (2013) (Szeged)
Format: Book part
Published: 2013
Series:Pedagógiai Értékelési Konferencia 11
Kulcsszavak:Online tesztelés - előadáskivonat, Mérés - előadáskivonat, Értékelés - előadáskivonat
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/60986
Description
Summary:Az online tesztelés olyan új lehetőségeket kínál, amely lehetőségek paradigmaváltást ered‐ ményezhetnek a mérési‐értékelési folyamatokban. A papír alapú tesztelésről való átállást indukálja, hogy idő‐ és költségtakarékosabb megoldás, automatikus visszajelentést biztosíthat. Azonban az igazi reformot az jelenti, hogy az új médium által kínált technikai lehetőségeket (pl. multimédiás, interaktív elemek, adaptivitás) beépítjük a tesztelésbe. A szimpózium által közrefogott előadások közös célja, hogy bemutassák az online tesztelésben lévő lehetőségeket, új mérési módszereket felvetve és olyan képességek mérését megcélozva, amelyek technológia alapú mérésének módszerei nem kidolgozottak. A kutatások azonos módszertani eleme az online tesztelés és az arra használt eDia platform (Molnár és Csapó, 2013), mely alkalmas fix és adaptív tesztek, statikus, multimédiás, dinamikus itemek biztosítására, kiszolgálva ezzel az új generációs pedagógiai mérési‐értékelési igényeket. A szimpózium első előadásának témája, hogy a hagyományos papír alapú tesztelésről a számítógép alapúra való áttérés milyen kérdéseket vet fel, hogyan lehet biztosítani a folyamatot. A kutatáshoz számítógép és papír alapon régió és településtípus szerinti reprezentatív mintán végzett összehasonlító vizsgálat készült (a tesztelésbe bevont tanulók 8–16 éve‐ sek). A második kutatás a technológia adta lehetőségek kihasználását vizsgálja, a tanulók tudásszintjéhez igazodó adaptív tesztelést. Az előadás bemutatja a módszer egyik legmodernebb formáját: a többszakaszos adaptív tesztelést. Vizsgálja, kimutathatók‐e annak előnyei a fix tesztekkel és más adaptív eljárásokkal szemben. A következő bemutató olyan számítógépes mérőeszköz kidolgozását tűzte ki célul, amely a tanulók IKT műveltségének konkrét mérésére alkalmas. Az IKT‐műveltség a 21. századi kulcsképességek közé tartozik. Fogalma és mérésének lehetőségei számos definíciós és pszichometriai kérdést vetnek fel. A negyedik előadás a kreativitás online diagnosztikus mérésének lehetőségeit ismerteti. A globális gazdasági élet szereplőinek élvonalba kerüléséhez, a tudományos felfedezésekhez a kreativitás elengedhetetlen. A prezentáció során a kreativitás mérésének tartalmi kereteiről és egy online mérőeszköz megalkotásáról tájékozódhatunk. Az utolsó előadás a napjainkban szintén kiemelkedően fontos kollaboratív problémamegoldó képesség technológia alapú mérésének lehetőségeivel foglalkozik. A kísérleti elrendezés számos kérdést vet fel a technológiai kivitelezéssel, a csoportok kialakításával és azok értékelésével, a feladatok szerkesztési elveivel kapcsolatban. A szimpózium kutatásai bizonyítják, hogy az online tesztelés olyan tudásele‐ mek és képességterületek mérését teszik lehetővé, amelyek korábban papír alapon nem voltak lehetségesek. A bemutatott új generációs technológia alapú tesztelési lehetőségek alkalmazása jelentős mértékű változást eredményezhet a pedagógiai mérés‐értékelésben.
Physical Description:103-104