Gondolatok a térségi versenyképesség és a felelősségteljes innováció lehetséges kapcsolatáról

A 21. századra fokozottan jellemző, hogy a regionális versenyképesség a gazdaságfejlesztés szempontjából kulcsfogalommá nőtte ki magát. Habár a regionális versenyképesség definícióját tekintve nem alakult ki egységes álláspont, főbb összefüggései, befolyásoló tényezői, valamint a mérésére alkalmas m...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nádas Nikoletta
Other Authors: Lengyel Imre
Format: Book part
Published: 2018
Series:SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei
Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák
Kulcsszavak:Felelősségteljes innováció, Innováció, Versenyképesség
Subjects:
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/55787
Description
Summary:A 21. századra fokozottan jellemző, hogy a regionális versenyképesség a gazdaságfejlesztés szempontjából kulcsfogalommá nőtte ki magát. Habár a regionális versenyképesség definícióját tekintve nem alakult ki egységes álláspont, főbb összefüggései, befolyásoló tényezői, valamint a mérésére alkalmas módszerek mára letisztultnak tekinthetők. A befolyásoló tényezők és főbb mozgatórugók közül kiemelt szerep tulajdonítható a kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységeknek. A szakirodalomban közölt elemzések egyértelműen alátámasztották, hogy a K+F+I és a versenyképesség között pozitív irányú kapcsolat figyelhető meg. A K+F+I kapcsán azonban egyre többször merülnek fel lehetséges, nem szándékolt, negatív hatások. Ezen káros hatások kiküszöbölésére keletkezett a felelősségteljes kutatás és innováció (Responsible Research and Innovation – RRI), amely a 21. század kihívásait szem előtt tartva fogalmazza meg iránymutatásait. Felmerül a kérdés: hogyan befolyásolhatja a versenyképességet az RRI logikájának innovációs folyamatokba történő integrálása? Megfigyelhető-e az RRI alkalmazása esetén is a K+F+I-nek a térségi versenyképességgel való pozitív irányú kapcsolata? Jelen tanulmány célja, hogy alapvető kérdéseket és gondolatokat járjon körbe a felelősségteljes innováció és a regionális versenyképesség közötti lehetséges kapcsolatról. A versenyképesség javításának legfőbb célja a jólét, az életszínvonal tartós javítása, amelyhez a felelősségteljes innováció alkalmazása egy lehetséges hatékony módszernek tekinthető. The 21st century is particularly characterised by that regional competitiveness has grown into a key concept in terms of economic development. Although there is no unified position about the definition of the regional competitiveness, its main connections, influencing factors and the methods applicable for its measurement can now be considered clarified. Among the influencing factors and main drivers, a key role can be attributed to research, development and innovation (R&D&I) activities. The analyses published in the literature clearly confirmed that there is a positive relationship between R&D&I and competitiveness. Regarding R&D&I, however, possible unintended negative effects emerge more and more frequently. Responsible Research and Innovation (RRI) has been developed in order to eliminate these harmful effects, which defines its guidelines taking account of the challenges of the 21st century. The question arises: how can competitiveness be influenced by integrating the logic of RRI into innovation processes? Is there a positive relationship between R&D&I and regional competitiveness also in the case of applying RRI? The present study aims to elaborate on basic questions and ideas about the potential relationship between responsible innovation and regional competitiveness. The main objective of improving competitiveness is a sustained improvement of welfare and the standard of living, for which the application of responsible innovation may be considered as a potential efficient method.
Physical Description:223-242
ISBN:978-963-315-290-4
ISSN:1588-8533