Left ventricular rotational and strain analysis by three-dimensional speckle tracking echocardiography in cardiomyopathies

A bal kamra (BK) funkció mérése, valamint falmozgások megítélése a mindennapi kardiológiai képalkotás fókuszpontjában helyezkedik el. Ismert tény, hogy a BK-i ejekciós frakció (EF) vizuális becslésen alapuló megítélésében jelentős inter-observer variabilitás mutatkozik, mely lényegesen befolyásolja...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kalapos Anita
Other Authors: Nemes Attila
Format: Dissertation
Published: 2016-10-26
Subjects:
doi:10.14232/phd.3142

mtmt:3195224
Online Access:http://doktori.ek.szte.hu/3142
Description
Summary:A bal kamra (BK) funkció mérése, valamint falmozgások megítélése a mindennapi kardiológiai képalkotás fókuszpontjában helyezkedik el. Ismert tény, hogy a BK-i ejekciós frakció (EF) vizuális becslésen alapuló megítélésében jelentős inter-observer variabilitás mutatkozik, mely lényegesen befolyásolja a globális és regionális falmozgások pontos megítélését. A speckle tracking echokardiográfia (STE) egy új, klinikai gyakorlatban használatos noninvazív vizsgálómódszer, mely a miokardium szívciklus alatti mozgásainak pontos követésével lehetővé teszi a regionális és globális BK funkció kvantitatív, reprodukálható megítélését. A 3-dimenziós (3D) speckle tracking echocardiographia (3DSTE) alkalmas vizsgáló módszer lehet a mindennapi klinikai gyakorlatban a falmozgászavarok megítélésén túl a diasztolés diszfunkció-, valamint a BK reszinkronizációs terápiára adott válaszának megítélésére. A jelenleg elérhető STE technikák alkalmazhatóságának vizsgálata során azonban számos limitációval találkozhatunk, mely a 3D-ben mozgó struktúrák 2-dimenziós (2D) képalkotó vizsgálatából adódik. Fentiek alapján szükségessé vált olyan speciális 3D-s szoftverek fejlesztése, mely a 3D-ben mozgó kardiális struktúrák mozgását pontosan követi a szívciklus alatt. A fentieknek megfelelően tehát a speciális szoftver-, és transducer-igényű 3DSTE-vizsgálat során az endokardiális határ miokardiális „speckle-jeinek” képről képre történő mozgásának 3D elemzése történik. Az EKG-kapuzott vizsgálat során speciális matrix-transducerrel ún. “echo-köd” kerül digitálisan begyűjtésre, mely az egész szívet magába foglalja. A “3D wall motion tracking” szoftver által generált regionális és globális mozgásokat jellemző idő-strain-görbék analízise alapján kvantitatív módon jellemezhető az egyes kardiális stuktúrák elmozdulása a szívciklus alatt. Egészséges szív fennállása esetén a BK bazális része az óramutató járásával megegyező irányban rotálódik, míg az apikális szegmentumok ezzel ellentétesen, az óramutató járásával ellentétes irányban mozdulnak el, hozzájárulva ezzel a szív “kifacsarodásához”. Egyelőre kevés információ áll rendelkezésünkre a szív rotációs mozgását befolyásoló tényezőkről. Ismert továbbá, hogy a pumpafunkciót ellátó BK valamint a perifériás rezisztenciát képező vasculáris rendszer működése között összefüggések igazolhatók, melyek jelentősen befolyásolják a perctérfogat alakulását. Humán aorta esetén különböző elaszticitási paraméterekkel (aorta stiffness index, disztenzibilitás, stain) kell számolnunk, melyek meghatározzák annak merevségét, tágulékonyságát. Ismert, hogy az echokardiográfia használható noninvazív módszer a fenti paraméterek mérésére. Célunk az volt, hogy felmérjük, van-e kapcsolat az aorta elaszticitási paraméterek és a BK-i rotációs mechanika között egészséges önkéntesek esetén. Jelen vizsgálatunkba 26 egészséges önkéntest vontunk be (átlag életkor: 34,5 ± 9,8 év, 13 férfi). Minden esetben teljeskörű 2-dimenziós color Doppler echocardiographiás vizsgálat történt 3DSTE-vel kiegészítve, mely során meghatároztuk a aorta merevségét jellemző elaszticitási paramétereket. Fenti értékek normál tartományban mozogtak. 3DSTE során a basalis BK-i rotáció értéke -2,42 ± 1,43 fok volt, míg a csúcsi BK-i rotáció értéke 8,56 ± 1,43 foknak adódott. A BK-i twist értéke 11,01 ± 5,19 fok volt. Fenti eredmények alapján a csúcsi szegmentumok átlagos rotációja összefüggést mutat az aorta disztenzibilitással (r = -0,36, p < 0,05) és az aorta stiffness index-szel. (r = 0,41, p < 0,05). A BK-i twist értéke hasonlóan korrelált az aorta stiffness index-szel (r = 0,42, p < 0,05). Más 2D echocardiográfiás adatok és az aorta elaszticitási paraméterek között nem találtunk egyéb kimutatható összefüggést. A noncompaction cardiomyopathia (NCCM) egy ritka, myocardialis dysfunkcióval járó kardiális kórkép, melynek hátterében az embrionális morfogenezis során megfigyelhető kompaktálódási folyamatok leállása jelölhető meg kóroki tényezőként. Echocardiographiás vizsgálat során sajátos, kétrétegre osztott myocardiumot, hypertrabekularizációt valamint a trabekulák között mély, intertrabekuláris recessusokat láthatunk. Normál esetben az embrionális morfogenezis folyamán a kompaktálódási folyamat az epicardium felől az endocardium felé, valamit a basis felől a csúcsi szegmentumok felé történik. Fentiek alapján a betegség az esetek jelentős részében az endocardiumot, illetve az apikális szegmentumokat érinti. A diagnózis felállításában az echocardiographia vezető szerepet játszik a mindennapi klinikai gyakorlatban...