Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata

A nanorészecskék kicsiny méretükből és sajátos alakjukból adódóan speciális, a tömbi fázisban nem feltétlenül jelentkező tulajdonságokkal rendelkeznek a katalitikus folyamatok területén. Sajátos morfológiájuknak, termikus, elektromos, mechanikai és adszorpciós tulajdonságai ígéretes katalizátorhordo...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Sápi András
Other Authors: Kónya Zoltán
Format: Dissertation
Published: 2012-03-19
Subjects:
doi:10.14232/phd.1369

mtmt:2785810
Online Access:http://doktori.ek.szte.hu/1369
Description
Summary:A nanorészecskék kicsiny méretükből és sajátos alakjukból adódóan speciális, a tömbi fázisban nem feltétlenül jelentkező tulajdonságokkal rendelkeznek a katalitikus folyamatok területén. Sajátos morfológiájuknak, termikus, elektromos, mechanikai és adszorpciós tulajdonságai ígéretes katalizátorhordozóvá teszik a szén nanocsöveket. Ezek kombinálása és az egymás közötti kölcsönhatásból eredő további jelenségek ígéretes, nanorészecske-szén nanocső nanokompozit alapú katalizátorokat nyújthatnak. Munkám célja volt a fentebbi anyagok kombinálásával új, szén nanocső hordozott nanorészecske nanokompozitok készítése, karakterizálása és azok heterogén katalitikus folyamatokban történő tesztelése. Célul tűztem ki a hordozó-nanorészecske közötti kölcsönhatások vizsgálatát, illetve a hordozók hatásának felderítését a különböző katalitikus folyamatok eredményeire. Munkám során a továbbiakban részletesebben kifejtett pontokat tartottam fontosnak: • Különböző szén nanocső hordozott fém, ill. fém-oxid nanorészecske katalizátorok egyszerű és olcsó előállítása. • A katalizátorok anyagvizsgálati módszerekkel (TEM-ED, SEM-EDS, XRD, TG, BET stb.) történő karakterizálása. • A szén nanocső hordozó összehasonlítása más, szén alapú hordozókkal a kialakult katalizátorok morfológiájának, szerkezetének, eloszlásának és katalitikus folyamatokban történő aktivitásának és stabilitásának tekintetében. • A nulladimenziós nanorészecske és a szén nanocső hordozó között kialakuló kölcsönhatások és a katalizátorok termikus stabilitásának vizsgálata.