Nagy fajlagos felületű mezopórusos oxidok szintézise, karakterizálása és alkalmazása szén-dioxid hidrogénezési reakciókban

Munkánk során soft-, illetve hard-templát módszerrel állítottunk elő mezopórusos anyagokat. Ezek szerkezetét megvizsgáltuk, majd platina nanorészecskék katalizátorhordozóiként használtuk. Heterogén katalízisben mutatott aktivitásukat vizsgáltuk szén-dioxid hidrogénezési reakciókban. A dolgozatban so...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Gyöngyösi András
Other Authors: Sápi András
Dobó Dorina
Format: Thesis
Published: 2018
Kulcsszavak:katalizátorhordozó
mezopórusos oxidok
soft-templát
hard-templát
széndioxid hidrogénezés
Subjects:
Online Access:http://diploma.bibl.u-szeged.hu/73735
Description
Summary:Munkánk során soft-, illetve hard-templát módszerrel állítottunk elő mezopórusos anyagokat. Ezek szerkezetét megvizsgáltuk, majd platina nanorészecskék katalizátorhordozóiként használtuk. Heterogén katalízisben mutatott aktivitásukat vizsgáltuk szén-dioxid hidrogénezési reakciókban. A dolgozatban soft- templátként P123-at használtunk, ennek segítségével állítottunk elő mezopórusos szilikákat, az SBA-15-öt, illetve KIT-6-ot. Ezek közül a KIT6-ot hard templátként használtuk fel mezopórusos fém-oxidok szintéziséhez. Mezopórusosnak azokat az anyagokat nevezzük, melyek felszínén 2-50 nm átmérőjű pórusok helyezkednek el. Ezen oxidok közül CeO2-t, Co3O4-t, NiO-t, illetve MnO2-t állítottunk elő. Az előállított katalizátorhordozókat különböző szerkezeti vizsgálati módszereknek vetettük alá, ezek a transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM), röntgen pordiffraktometria (XRD), és a nitrogén gázadszorpciós vizsgálat (BET) voltak. A heterogén katalitikus tulajdonságaik vizsgálata gázkromatográfiás (GC) módszerrel történt. Az elkészített katalizátorhordozók karakterizálása után megállapítottuk, hogy szerkezetük és morfológiájuk is megegyezik a szakirodalomban leírt szerkezettel. A CO2 hidrogénezési reakciókban az SBA-15, NiO és a Co3O4 hordozók katalitikus aktivitását vizsgáltuk. A reakciók hőmérséklet- és időfüggését is vizsgáltuk. Amikor az időfüggést vizsgáltuk 673 K-en zajlott a reakció. A CO2 hidrogénezési reakciókban a NiO bizonyult a legaktívabbnak, metánképződés szempontjából is ez volt a legelőnyösebb hordozó. Szén-monoxid képződés szempontjából a Co3O4 mutatta a legnagyobb aktivitást, viszont az SBA-15-nek volt a legnagyobb a szelektivitása a CO-ra nézve.