Korpusz-egyértelműsítés - a morfoszintaxison túl

A korpuszok morfoszintaktikai egyértelm űsítése nem elegendő ahhoz, hogy a korpusz m inden szövegszaváról m egállapítsuk, m ely lexém ához tartozik, a problém a megoldásához szem antikai egyértelm űsítés is szükséges. A dolgozat bem utatja, hogy a m ás nyelvekre m ár sikeresen alkalm azott statiszti...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nagy Viktor
Corporate Author: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (1.) (2003) (Szeged)
Format: Book part
Published: 2003
Series:Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia 1
Kulcsszavak:Nyelvészet - számítógép alkalmazása
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/59446
Description
Summary:A korpuszok morfoszintaktikai egyértelm űsítése nem elegendő ahhoz, hogy a korpusz m inden szövegszaváról m egállapítsuk, m ely lexém ához tartozik, a problém a megoldásához szem antikai egyértelm űsítés is szükséges. A dolgozat bem utatja, hogy a m ás nyelvekre m ár sikeresen alkalm azott statisztikai algoritmusok biztató eredm ényeket produkáltak m ár kis tanulóm intán is.
Physical Description:1-6